Fast båtplats

Vår arrendator Båstad Fritidshamn Ekonomisk Förening förkortas BFEF, adminstrerar alla fastabåtplatser i hamnen.

Kontaktperson, BFEFs hamnvärd:
​​​​​​​Fredrik Strandberg 0790-747374, info@bfef.se.