Priser 2017

Gästhamnavgifter i Båstadhamn.

Betalas senast 2 timmar efter angöring i vår betalstation vid hamnkontoret.
Priserna gäller för båtar i privat bruk.​​​​​​
​​​​​​​

Gästbåtsavgifter

<2,79                          145 kr
2,8-3,79                      180 kr
3,8-4,19                      280 kr
4,2-4,79                      390 kr
>4,8                             590 kr*
VIP-kajen                   2 000 kr**
*Max 70fots längd, fartyg över 70fot efter överrenskommet pris
**Herrtennisveckan vid VIP-kajen.

Betalning vid båten till kommer 50% av gästbåtspriset.
Betalning dagen efter ankomst dag tillkommer 100% av gästbåtspriset.​​​​​​
​​​​​​​

El

Köpes per kwh eller dygnsavgift beroende på elstolpe. Köpes via vårt hamnkort.

10Amp                        40 kr/dygn
16Amp                        120 kr/dygn
Kwh                             2 kr st​​​​​
​​​​​​​

Dusch

Köpes via vårt hamnkort.

ca 6 min                     10 kr/dusch
​​​​​​​​​​​​​​

Rampavgift

Köpes via vårt hamnkort.

Sjösättning                 40 kr (kräver 2st bomöppningar á 20kr/gång)
Upptagning                40 kr (kräver 2st bomöppningar á 20kr/gång)
Säsong                         800 kr*
*Kan endast köpas i hamnkontoret.
​​​​​​​

Tvättning

Köpes via vårt hamnkort.

Tvätt                           25 kr/tvättning
Torkning                    20 kr/torkning
​​​​​​​

Övrigt

Wifi

Gratis!

Bränsle

Dagspriser ändras efter marknadspriser.
​​​​​​​

Byte av Kylklampar

Gratis!

Alla priser är inkl. moms. 
Båtar för kommersiellt bruk fråga efter offert/pris.
​​​​

​​​​​​​


Ordningsregler

Nedan hittar du samtliga ordningsregler på Båstadhamn.
​​​​​​​


hamn & Båtar

 • Badning i hamnen är ej tillåten.
 • All fiske i hamnen är ej tillåten, dock är krabbfiske för barn tillåtet.
 • Max fart i hamnområdet 3 knop.
 • Inseglingsrännan skall alltid vara fri framfart d.v.s. inga fiskegarn, ingen vattenlek.
 • Gästandebåtar skall angöras med fören mot hamninloppet.
 • Båtägare/befälhavare är skyldig att lyda instruktioner från hamnkapten/hamnvärdar.
 • Gästbåtsavgift skall betalas senast 2 timmar efter angöring.
 • Alla båtar, fasta och gästbåtar har skyldighet att förtöja båten efter väderförhållande. Kontinuerlig uppföljning skall båtägare/befälhavare göra.
 • Landströmskabel skall brytas mot land vid åskväder.
 • Landströmkabel skall vara godkänd för marintbruk enligt svenskstandard.
​​​​​​​


Djur & Omgivning

 • Grillning är endast tillåten på hamnens grillplatser och på egen båt, använd gottomdöme, vid missbruk har hamnpersonal rätt att stoppa grillning.
 • Tömning av toalett tankar i hamnen är förbjudet, utnyttja vår toalett sug vid tankstationen.
 • Ordning och reda gäller, alla städar upp efter sig.
 • Husdjur får lämnas ensamma på båten endast underförutsättning att djuret mår bra och ej stör omgivningen.
 • Dämpad ljud nivå efter kl.22.00, under tennisveckorna kl.24.00
 • Sopor skall lämnas på hamnens miljöstation/komprimator bakom hamnkontoret (se anslag) och miljöfarligt avfall skall lämnas i blåmiljö container.
 • All form av kommersiell verksamhet skall ha skriftligt tillstånd av BåstadhamnAB för att verka i hamnområdet.
​​​​​​​


För landkrabbor

 • Cykel-, Segway-, åkplatta-, åkning är förbjudet i hamnområdet mellan 1/6 – 15/8 2017.
 • Föräldrar har ansvar för sina barnen i hela hamnområdet.
 • För parkering inom hamnområdet krävs skriftligt parkeringstillstånd utfärdat av Båstadhamn AB.
​​​​​​​