Fast båtplats

Vår arrendator Båstad Fritidshamn Ekonomisk Förening förkortas BFEF, adminstrerar alla fastabåtplatser i hamnen.

Kontaktperson, BFEFs hamnvärd:
Juhlina Friman 076-0321430, info@bfef.se.