Fast båtplats

Vår arrendator Båstad Fritidshamn Ekonomisk Förening förkortas BFEF, adminstrerar alla fastabåtplatser i hamnen.

Kontakt BFEF:
0790 74 73 74, info@bfef.se.