​​​​​​​Förtöjning av fritidsbåtar i Båstadhamn

Att alltid förtöja sin båt för storm när man inte är i båten.
   

Så lyder en gammal god sjömansregel..
​​​​​​​

Förtöjnings tampar.

 • Tampar som används till förtöjning ska ha hög draghållfasthet och vara motståndskraftigt mot nötning, ryck och solljus.
 • Tamparna skall vara tillräckligt grova för båtens vikt.
 • Kortfibrigt oarmerat tågvirke av stapelfiber eller s.k. "ull" har låg brottgräns och ska inte användas till permanent förtöjning.
 • Om tampar är skadat ska det genast bytas ut. Permanenta förtöjningar av polyester och polyamidsilkegods ska bytas ut minst var 4:e år oavsett om de ser nötta ut eller inte. Lägre kvaliteer måste bytas årligen på grund av deras snabba åldrande.​​​​​​​
permanent förtöjning

 • Alla anordningar (brygga, kaj eller annat) som förtöjningen ska fästas i måste kontrolleras så att pollare, ringar och dylikt sitter ordentligt fast och håller för den båt som ska förtöjas.
 • Båtens akter skall förtöjas med tamparna i kryss. Det ger minsta rörelsen i sidled. 
 • Förtöjning vid flytbryggor, pontoner och andra rörliga anordningar kan vid sjö och svall medföra svåra ryck i förtöjningarna. Det ställer särskilt stora krav på avfjädringen.
 • Avfjädring/ryckutjämnare skall alltid användas vid permanent förtöjning.
 • Förslitningsskydd på tamparna skall användas t.ex. kaus, skyddsklädsel.
 • Tamparna skall alltid vara tillräckligt grova för båtens vikt.
 • Vid de platserna som har stolpe skall förtöjningstampen ha strypögla.
​​​​​​​


Vill du bli expert?


Nedan går de steg för steg igenom allt du kan tänkas behöva veta om förtöjning i allmänhet. Klicka dig vidare nedan.
​​​​


​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​Klicka dig vidare här - - >