Ordningsregler

Nedan hittar du samtliga ordningsregler på Båstadhamn.
​​​​​​​


hamn & Båtar

 • Badning i hamnen är ej tillåten.
 • All fiske i hamnen är ej tillåten, dock är krabbfiske för barn tillåtet.
 • Fartbegränsning i hamnområdet 3kn eller alla farter som ger svall. 
 • Inseglingsrännan skall alltid vara fri framfart d.v.s. inga fiske- garn/redskap, ingen vattenlek.
 • Gästandebåtar skall angöras med fören mot hamninloppet.
 • Båtägare/befälhavare är skyldig att lyda order/instruktioner från hamnkapten/hamnvärdar.
 • Gästbåtsavgift skall betalas senast 2 timmar efter angöring.
 • Alla båtar, fasta och gästbåtar har skyldighet att förtöja båten efter väderförhållande. Kontinuerlig uppföljning skall båtägare/befälhavare göra.
 • Landströmskabel skall brytas mot land vid åskväder.
 • Landströmkabel skall vara godkänd för marintbruk enligt svensk standard.
​​​​​​​


Djur & Omgivning

 • Grillning är endast tillåten på hamnens grillplatser och på egen båt, använd gott omdöme, vid missbruk har hamnpersonal rätt att stoppa grillning.
 • Tömning av toalett tankar i hamnen är förbjudet, utnyttja vår toalettsug vid tankstationen.
 • Ordning och reda gäller, alla städar upp efter sig.
 • Husdjur får lämnas ensamma på båten endast underförutsättning att djuret mår bra och ej stör omgivningen.
 • Dämpad ljud nivå efter kl.22.00, under tennisveckorna och SummerOn kl.24.00
 • Sopor skall lämnas på hamnens miljöstation/komprimator bakom hamnkontoret (se anslag) och miljöfarligt avfall skall lämnas i blåmiljö container.
 • All form av kommersiell verksamhet skall ha skriftligt tillstånd av Båstadtennis & Hotell AB för att verka i hamnområdet.
​​​​​​​


För landkrabbor

 • Cykel- och alla former av eldriven/bränsledriven åkning är förbjudet i hamnområdet mellan 1/6 – 15/8 2020 (undantaget handikapp hjälpmedel).
 • Föräldrar har ansvar för sina barnen i hela hamnområdet.
 • För parkering inom hamnområdet krävs skriftligt parkeringstillstånd utfärdat av Båstadtennis & Hotell AB.
​​​​​​​