Priser 2020

Gästhamnavgifter i Båstad Hamn.
Betalas senast 2 timmar efter angöring i vår betalstation vid hamnkontoret.
Priserna gäller för båtar i privat bruk.​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​Gästbåtsavgifter

Pris:           Båtbredd:
190,00          <2,79
225,00          2,8-3,79
290,00          3,8-4,19
370,00          4,2-4,79
610,00          4,8-5,39
950,00          >5,40

Båtar/fartyg 90+ fot, 20kr/fot per dygn.
​​​​​​​
Betalning vid båten tillkommer 50% av gästbåtspriset.
Betalning dagen efter ankomst dag tillkommer 100% av gästbåtspriset.​​​​​​​​​​​​​

Vid längre vistelse i Båstadhamn betalar man 6 dagar för en vecka (gäller ej under herrtennisen), detta erbjudandet går endast att köpa via hamnkontoret.


​​​​​​​El

Köpes per kwh eller dygnsavgift beroende på elstolpe.
10Amp                        40,00/dygn
16Amp                        120,00/dygn
32Amp                        240,00/dygn
63Amp                        480,00/dygn
Kwh                             2,00/st​​​​​                (Köpes via vårt hamnkort)
​​​​​​​

Dusch

10,00/ dusch ca.6min
(Köpes via vårt hamnkort).
​​​​​​​​​​​​​​

Tvättning

Tvätt                           40,00/tvättning
Torkning                    20,00/torkning
(Köpes via vårt hamnkort). 
​​​​​​​

Spolplattan/högtryckstvätt

30,00 - 10 minuter tvättid
​​​​​​​

Rampavgift

40,00/Sjösättning (Kräver 2st bomöppningar á 20,00/gång),(Köpes via vårt hamnkort).
40,00/Upptagning (Kräver 2st bomöppningar á 20,00/gång),(Köpes via vårt hamnkort).
​​​​​​​
600,00/ Säsong. Kan endast köpas i hamnkontoret.​​​​​​​
​​​​​​​

Övrigt

Wifi

Gratis för gästbåtar. 

Bränsle priser

Dagspriser ändras efter marknadspriset. 
​​​​​​​

Byte av Kylklampar

Gratis!
​​​​​​​
Alla priser är inkl. moms. 
Båtar för kommersiellt bruk fråga efter offert/pris.
​​​​

​​​​​​​


Ordningsregler

Nedan hittar du samtliga ordningsregler på Båstadhamn.
​​​​​​​


hamn & Båtar

 • Badning i hamnen är ej tillåten.
 • All fiske i hamnen är ej tillåten, dock är krabbfiske för barn tillåtet.
 • Max fart i hamnområdet 3 knop och färd utan svall.
 • Inseglingsrännan skall alltid vara fri framfart d.v.s. inga fiskegarn, ingen vattenlek.
 • Gästandebåtar skall angöras med fören mot hamninloppet.
 • Båtägare/befälhavare är skyldig att lyda instruktioner från hamnkapten/hamnvärdar.
 • Gästbåtsavgift skall betalas senast 2 timmar efter angöring.
 • Alla båtar, fasta och gästbåtar har skyldighet att förtöja båten efter väderförhållande. Kontinuerlig uppföljning skall båtägare/befälhavare göra.
 • Landströmskabel skall brytas mot land vid åskväder.
 • Landströmkabel skall vara godkänd för marintbruk enligt svenskstandard.
​​​​​​​


Djur & Omgivning

 • Grillning är endast tillåten på hamnens grillplatser och på egen båt, använd gottomdöme, vid missbruk har hamnpersonal rätt att stoppa grillning.
 • Tömning av toalett tankar i hamnen är förbjudet, utnyttja vår toalett sug vid tankstationen.
 • Ordning och reda gäller, alla städar upp efter sig.
 • Husdjur får lämnas ensamma på båten endast underförutsättning att djuret mår bra och ej stör omgivningen.
 • Dämpad ljud nivå efter kl.22.00, under tennisveckorna kl.24.00
 • Sopor skall lämnas på hamnens miljöstation/komprimator bakom hamnkontoret (se anslag) och miljöfarligt avfall skall lämnas i blåmiljö container.
 • All form av kommersiell verksamhet skall ha skriftligt tillstånd av Båstadhamn för att verka i hamnområdet.
​​​​​​​


För landkrabbor

 • Cykel-åkning, och alla former av eldrivna fordon (undantag hamnbolagets fordon) är förbjudet i hamnområdet mellan 1/6 – 15/8.
 • Föräldrar har ansvar för sina barnen i hela hamnområdet.
 • För parkering inom hamnområdet krävs skriftligt parkeringstillstånd utfärdat av Båstadhamn.
​​​​​​​